Daniel Jakimiec Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Цена: 1728.91 руб.

Подробнее

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu&#; &#;&#; Śląskiego w Katowicach;&#; w trakcie&#; studiów&#; doktoranckich&#; wyróżniony&#; stypendium&#; dla&#; najlepszych doktorantów.&#; W latach 2008–2009&#; pracował&#; jako&#; asystent&#; sędziego w&#; wydziale&#; rodzinnym&#; i nieletnich oraz&#; w&#; wydziale karnym i&#; w&#; wydziale&#; pracy&#; sądu&#; rejonowego;&#; w grudniu 2009 r.&#; został&#; mianowany&#; &#; &#; &#; &#; na stanowisko&#; referendarza&#; sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg&#; wieczystych&#;&#; oraz&#; w&#; sekcji&#; windykacji&#; należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc&#; prawną&#; podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem&#; &#; wielu&#; artykułów&#; naukowych&#; oraz monografii. Instytucja&#; kuratora&#; dla&#; osoby&#; nieznanej&#; z&#; miejsca&#; pobytu&#; to&#; jedna z&#; gwarancji&#; procesowych funkcjonujących w polskiej procedurze cywilnej.&#; W&#; monografii&#; Kurator&#; dla&#; osoby&#; nieznanej&#; z&#; miejsca pobytu&#; zostały omówione gwarancje procesowe polskiego postępowania cywilnego w kontekście unormowań&#; europejskich,&#; a&#; także zagadnienia&#; dotyczące&#; zastępstwa&#; procesowego&#; w postępowaniu cywilnym. „ Stale potrzeba jest bowiem opracowań, które zwracają uwagę i przybliżają kanony legislacyjne uznawane za nadrzędne, ponadnarodowe, mające istotne znaczenie także dla prakseologicznej strony procedowania. Na tę potrzebę odpowiada niewątpliwie przedstawiona czytelnikowi monografia, cenna zwłaszcza dla praktyków prawa (procesualistów). Jej wartość wynika nadto nie tylko z faktu wskazania aksjologicznych źródeł obecnych rozwiązań normatywnych krajowych i ponadkrajowych dotyczących gwarancji procesowych (działalność Rady Europy, instytucji Unii Europejskiej w dziedzinie&#; ochrony&#; praw&#; człowieka&#; oraz&#; działalność OBWE),&#; ale również i z tego, że Autor zamieścił&#; &#; &#; teksty&#; Zaleceń&#; Komitetu Ministrów Rady Europy – umożliwiając tym samym czytelnikowi konfrontację z tekstem źródłowym”. z recenzji dr Elżbiety Lemańskiej

Набор Директора На Стол

Wiesław Budzyński Miłość i śmierć Krzysztofa Kamila

Цена: 419.62 руб.

Подробнее

Fascynująca opowieść o wyjątkowym człowieku i poecie!
&#;Krzysztof Kamil Baczyński, którego życie owiane jest legendą, był poetą o wielkiej wrażliwości i wyobraźni. Pełen niepokojów i mrocznych przeczuć, był jednym z najzdolniejszych i najbardziej obiecujących poetów pokolenia Kolumbów. &#;Historię młodego twórcy, który odznaczał się ogromną dojrzałością i świadomością czasu i miejsca, które wyznaczyła mu historia, dopełniła śmierć w Powstaniu Warszawskim. &#;Książka Wiesława Budzyńskiego jest wynikiem wieloletniej wędrówki pisarza&#; śladami Baczyńskiego. Autor dotarł do ludzi z bliskiego otoczenia poety (w pewnym momencie zamieszkał nawet w tym samym domu), z podziwu godną rzetelnością zbierał&#; czasami sprzeczne ze sobą relacje i sprawdzając je, dociekał prawdziwości faktów. &#;Jako pierwszy biograf zwrócił uwagę na przemianę ideową poety, przedstawił motywy, które skłoniły Baczyńskiego do walki o niepodległość, opisał jego rodzinne problemy, podał najbardziej wiarygodną i logiczną wersję śmierci.
&#;MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ KRZYSZTOFA KAMILA jest zapisem wielkiej&#; ponad trzydziestoletniej przygody literackiej autora. &#;Książka Wiesława Budzyńskiego jest namiętną opowieścią o życiu poety i jego bliskich. Wszystko – od rodzinnej historii, poprzez dzieciństwo, lata szkolne i małżeństwo z Barbarą, śmierć, którą badacz stara się odtworzyć nie zaniedbując żadnego szczegółu i nie bagatelizując sprzeczności – zostało w niej zrekonstruowane z zadziwiającą rzetelnością. &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#; &#;&#; (fragment recenzji w czasopiśmie „SUKCES")

Масло Shell Helix Hx8 5W40 4Л Синтетика Купить

Лента энкодера для плоттеров JV150-, JV300-, CJV150-, CJV300-

Цена: 8340 руб.

Подробнее

Магнит Для Иголок На Канву Купить

Лента энкодера для плоттеров JV22-, JV3-, JV33-, CJV30-

Цена: 14406 руб.

Подробнее

Стильные Детские Пиджаки

Agnieszka Pająk Co kupować, by jeść zdrowo. Shopping IQ

Цена: 669.74 руб.

Подробнее

Nowa&#;&#; książka autorki bestsellera Metaboliczne IQ ? twój kod do zdrowia!
&#;Czy zdrowe odżywianie jest drogie?
&#;Dlaczego czytanie składu na etykietach już nie wystarczy?
&#;Jak odróżnić produkty, które służą naszemu zdrowiu, od tych, które nas&#;&#; trują?
&#;Agnieszka Pająk podpowiada, jak kupować produkty spożywcze, by jeść mądrze&#;&#; i zdrowo!
&#;Codziennie na zakupach podejmujemy decyzje dotyczące odżywiania. Każda z&#;&#; nich ma wpływ na nasze zdrowie. Planując zakupy, warto wziąć pod uwagę nie&#;&#; tylko cenę i jakość produktów ? ale też indywidualne potrzeby naszego&#;&#; organizmu.
&#;W książce znajdziesz:
&#;test na poziom tolerancji glutenu gotowe plany posiłków dla każdego z typów&#;&#; metabolicznych przepisy na dania bez glutenu, cukru i nabiału Planuj mądrze,&#;&#; kupuj odpowiedzialnie i odżywiaj się zdrowo!

Витамины Комплекс Эвалар

Daniel Jakimiec Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym

Цена: 1594.62 руб.

Подробнее

Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie&#; studiów&#; doktoranckich&#; wyróżniony stypendium dla najlepszych doktorantów. W latach 2008–2009&#; pracował&#; jako&#; asystent&#; sędziego w&#; wydziale&#; rodzinnym&#; i nieletnich oraz w wydziale karnym i&#; w&#; wydziale&#; pracy&#; sądu&#; rejonowego;&#; w grudniu 2009 r. został&#; mianowany na stanowisko&#; referendarza&#; sądowego w wydziale cywilnym, w wydziale ksiąg&#; wieczystych&#;&#; oraz&#; w&#; sekcji&#; windykacji&#; należności sądowych i wykonywania orzeczeń w ramach wydziału karnego; jako woluntariusz świadczył pomoc prawną&#; podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Jest autorem wielu artykułów&#; naukowych&#; oraz monografii. Przestrzeganie zasad postępowania wieczystoksięgowego jest niezbędne m.in. dla jego dystynktywnej instytucji, którą jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, oraz dla domniemania zgodności stanu prawnego ujawnio-nego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Wspomniane zasady i&#; instytucje&#; pozostają w&#; ścisłym związku z funkcją, jaką w postępowaniu wieczystoksięgowym pełnią sąd lub referendarz sądowy. W&#; monografii&#; Metodyka pracy sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym autor dokonuje analizy czynności sędziego i referendarza sądowego składających się na założenie księgi wieczystej&#; i&#; ujawnienie&#; w&#; niej&#; stanu&#; prawnego&#; nieruchomości. W opracowaniu zostały też przedstawione zasady sporządzania wpisów w poszczególnych działach księgi wieczystej, charakter tych&#; wpisów&#; oraz&#; znaczenie skutków, które z nich wynikają, a także aspekt udziału poszczególnych podmiotów w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Тепловентилятор Настол 2Квт Спирал Timberk Tfh S20Sma

Krzysztof Mielewczyk Lubieżna częstotliwość

Цена: 320.33 руб.

Подробнее

21 opowieści z przaśnych czasów komuny i przaśnej teraźniejszości. Figle&#; harcerzy na obozie, pochlanki młodzieży wiejskiej w akademiku, hotelowe&#; wywczasy w Egipcie i podróż pociągiem stanu wojennego. Wszystko to&#; obserwuje lubieżne oko, wyłapując najbrudniejsze szczególiki. Oto&#; codzienny realizm badziewiackich ziomków, których swawole cielesne i&#; konsumpcyjne nierzadko kończą się pawiem. Każda opowieść to perełka&#; ciężka do strawienia, a zatem: niesmacznego!
&#;„LECĘ CIĘŻKĄ NOCĄ AIRBUSEM, KRAJ W GRUDNIOWEJ ZAMIECI. NA POKŁADZIE&#; RÓŻNE JĘZYKI SŁYSZYMY. W POLSKIM KASKADA KUREW I CHUJÓW. SĄ NIEMOWLAKI.&#; NA RAZIE SIĘ DRĄ TYLKO. ALE NIEBAWEM WARCHLAKI ZNAD WISŁY ROZPOZNAWALNE&#; BĘDĄ, JAK ICH OBECNIE DOROŚLI KRAJANIE…”

Każdy, kto z przyjemnością czytał „Zapiski starego świntucha”&#; Charlesa Bukowskiego, z&#; entuzjazmem zanurzy się w lubieżnych&#; opowiastkach Krzysztofa Mielewczyka. Stylizowane nieco na gawędę&#; szlachecką, pełne inteligentnego humoru historyjki dostarczą&#; czytelniczej frajdy smakoszom gatunku. Ubawiłem się setnie tą prozą.&#; Jest tu coś z&#; perwersji i&#; obsesji Bukowskiego, ale i&#; coś z&#; poezji&#; opowiadań Hrabala. Gdyby Tarantino znał Mielewczyka, mógłby zrobić z&#; ? tego materiału niezły film. Sęk w tym, że nie zna. Tym gorzej dla&#; Tarantino. – Krzysztof Skiba
Pisać na poważne tematy lekko, ale mądrze, a&#; przede wszystkim&#; dowcipnie, to niełatwa sztuka. „Lubieżna częstotliwość” zadowoli nawet&#; najbardziej wybrednych miłośników nienudnej prozy. Polecam. – Maciej Pieprzyca

&#;Od Autora: Urodziłem się na Łąkowej, w&#; gdańskiej dzielnicy „długich&#; noży”. Dorastałem w&#; świecie sportu i&#; ulicznego gangu. Słuchając jazzu,&#; Marleya i&#; Sex Pistols, punkowałem w&#; słynnej sopockiej „Załodze”, a&#;&#; pierwsze pieniądze zarobiłem nocną porą, machając pałkami na perkusji&#; w&#; legendarnym Deadlocku i&#; łopatą przy wyładunku węgla na kolejowej&#; bocznicy. Studia dziennikarskie na „czerwonym uniwersytecie” – Śląskim&#; w&#; Katowicach – okadziłem pracą magisterską o&#; Günterze Grassie.&#; Świętych krów nie uznaję, co ostatecznie poskutkowało pożegnaniem z&#;&#; radiem publicznym. Media zamieniłem na powrót do korzeni, natury i&#;&#; sportów ekstremalnych. Ale wieloletnia przygoda z&#; dziennikarstwem&#; śledczym zaowocowała pisaniem. To kwintesencja pół wieku obserwacji&#; rzeczywistości, brutalnej, śmiesznej, żałosnej, twardej i&#; ckliwej.&#; Świadomie używam języka, który więksi niż ja znawcy określają jako&#; radiowo-barokowy, czyli szybki i&#; z&#; rytmem. Z&#; przystankami na&#; przemyślenia. Jak moje życie, nie do końca prawdziwe.

Redfox Палатка Light Fox V2

Daniel Jakimiec Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym

Цена: 1661.76 руб.

Подробнее

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego&#; koncentrują&#;&#; się&#; na&#; roli&#; pedagogów&#; szkol-nych,&#; podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących&#; &#; &#; &#; &#; &#; w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w&#; powiatowych&#;&#; centrach&#; po-mocy&#; rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych&#; &#; &#; &#; &#;&#; i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim&#; przez wskazanie&#; optymalnych&#; metod&#; dążenia&#; do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Сони А6300 Цена

Харлан Кобен Na gorącym uczynku

Цена: 480.28 руб.

Подробнее

Siedemnastoletnia Haley McWaid jest doskonałą&#; uczennicą i chlubą swoich rodziców. Pewnego dnia nie powraca&#; do domu.&#; Po trzech miesiącach bezskutecznych poszukiwań jej najbliżsi są&#; przygotowani na najgorsze. Dan Mercer, pracownik opieki społecznej,&#; wpada w pułapkę zastawioną przez reporterkę Wendy Tynes, realizującą&#; program telewizyjny „Przyłapani na gorącym uczynku”, służący&#; demaskowaniu przestępców seksualnych. Za próbę seksu z nastolatką staje&#; przed sądem. &#;Ku oburzeniu miejscowej społeczności sąd uniewinnia mężczyznę. Swoje&#; niezadowolenie z wyroku szczególnie ostro demonstruje były szeryf&#; federalny, Ed Grayson. Od jawnej wrogości przechodzi do czynów,&#; proponując reporterce, by pomogła mu dokonać samosądu na rzekomym&#; pedofilu. Wendy odmawia, lecz Mercer i tak musi zginąć. Czy zabił go&#; Grayson? Czy Dan maczał palce w zaginięciu Haley McWaid? Dlaczego w jego&#; telefonie komórkowym było zdjęcie zaginionej dziewczyny? Wendy&#;&#; stopniowo&#; zdaje&#; sobie&#; sprawę,&#; że&#; padła&#; &#; ofiarą&#; &#; gigantycznej&#;&#; manipulacji… Zaginięcie nastolatki uruchamia spiralę zbrodni…

Будь Здоров Дошкольник Токаева Скачать

Pavol Rankov Matki

Цена: 537.14 руб.

Подробнее

Po wyzwoleniu Czechosłowacji przez Armię Czerwoną w 1945 roku, młoda&#;&#; kobieta o imieniu Zuzana zostaje oskarżona o zdradę kochanka,&#;&#; radzieckiego partyzanta. Zesłana do Gułagu, rodzi syna. Chłopcu udaje&#;&#; się przeżyć. Codzienność Zuzany to wieloletnia walka o przetrwanie wśród&#;&#; kobiet, które więcej dzieli niż łączy. Po śmierci Stalina zesłańcy&#; mogą&#; wrócić do swoich domów. Syn Zuzany będzie jednak, jak przystało na&#;&#; sowieckiego obywatela, nosił czerwoną chustę pionierów wokół szyi…&#;&#; Sześćdziesiąt lat później kobieta rozmawia z pewną studentką, która&#;&#; przygotowuje pracę na temat macierzyństwa w trudnych warunkach.

Марина Александровна Брагина

Скатерть гобеленовая "Жемчужная лилия" (круглая) (*)

Цена: 2139 руб.

Подробнее

Размеры:*

Скатерть гобеленовая "Песни весны" (круглая) (*)

Цена: 1709 руб.

Подробнее

Размеры:*


Вы находитесь на странице по запросу: фубаг инмиг 160. Если не нашли, что искали, воспользуйтесь поиском.
фубаг инмиг 160.

Другие товары: